نحوه تکمیل کردن اسناد مناقصه

نحوه تکمیل کردن اسناد مناقصه

بعد از دریافت اسناد مناقصه نوبت به پر کردن ومرتب کردن آنها میشود در ایناد مناقصه با توجه به بار ریالی پروژه مبلغی به عنوان ضمانت نامه از طرف کارفرما تعیین میشود که این مبلغ را به عنوان ضمانت نامه بانکی پیمانکار تهیه نماید .

برای شرکت در مناقصه ٣ پاکت باید پیمانکار به مناقصه گزار تحویل دهد .

١: پاکت الف که فقط ضمانت نامه در ان قرار دارد

٢ :پاکت ب که اسناد مناقصه ممهور شده یه مهر و امضای شرکت و مدیر عامل رسیده و بعلاوه شرکت نامه اسای نامه روزنامه رسمی ثبت شرکت بعلاوه تغییرات رتبه بندی شرکت در ان قرار میگیرد.

٣:پاکت ج پاکتی است که فقط برگه پیشنهاد قیمت در آن قرار میگیرد که با توجه به براورد مناقصه گزار و براورد دفتر فنی پیمانکار ضریبی به نام over head یا بالاسری در ان ضریب میشود این ضریب میتواند بزرگتر از 1 یا کوچکتر از ان باشد .

(در گزشته ضرایبی دگیر نیز دز محاسبه دخیل بود ولی با توجه به فهرست بها سال 88 تمامی این ضرایب در بالاسری خلاصه شده است .در مطالب بعدی بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد)

باید توجه کرد ترتیب باز کردن پاکت ها از پاکت الف شروع و به ج خاتمه میابد در صورتی که هر کدام از پاکت های فوق کامل نباشد در همان مرحله پیمانکار حذف میشود .

تمامی پاکت ها به صورت مهر لاک باید تحویل داده شود.

نمایش بیشتر

یک نظر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن